หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
     
 
 
 
 


 
นายมาโนช ชูจาด
ปลัดเทศบาล
 


 
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล


 
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
 
 


 
นางสาวฉวี เจริญพูนพาณิชย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทัศนีย์ นาคธราธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางอุดมวรรณ์ ประทุมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


นางสาวอังคณา เพียรธัญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางสาววาสนา ศรีอริยวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน


นางมลฤดี มาสืบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน


นางสาวทิพวรรณ สินทรัพย์ไพบูลย์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-282-271
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10