หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
     
 
 
 
 
 
 
 


 
นางสาวรัชต์วลี คุณพิพัฒน์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวกัญญารัตน์ วานิชกุล
ครู ชำนาญการ


นางอำมรา วีระพจนานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางวาสนา บำรุงเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายปุญญาพัฒน์ นพางค์แก้วเก้าพิธา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางชดช้อย แจ้งอิ่ม
ครู


นางสาวทิวาพร โพธิ์หลวง
ครู ชำนาญการ


นายมนตรี พุกทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายนราวุฒิ ตรงต่อกิจ
ครู ชำนาญการ


นางฐาณัชชา โอชะ
ครู ชำนาญการ


นายสดุดี วีระพจนานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวเงินยวง สิทธิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางวันฉัตร สิมพลีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวผุสดี โพธิ์หลวง
ครู เชี่ยวชาญ


นางพวงพยอม ศรีคำขลิบ
ครู ชำนาญการ


นางสาวทัศนีย์ อุบลวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวแพรพลอย ตัวเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางจุฑาพร สิริกรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสุทินา นพางค์แก้วเก้า
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางจิตตา จิตต์เกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 


 
นางสาวณัฐพร สุวรรณกนิษฐ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.1
รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ท.2


นางอำไพ ลือดารา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายเอกสิทธิ์ สง่าวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอลิษา อุตสากะ
ครู ชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร้อยเอกสัมผัด แก้วเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวศิริเสาวภา อยู่รอด
ครู
 
 


 
นางพัลลภา วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการ


นางชนัญทิพย์ ภูวัชร์พิบูล
รองผู้อำนวยการ


นายประพันธ์ ฉ่ำรัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวรัตนา รักศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางวรรณา โชติพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางรังสิมา หอยสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางอำพร เรือนสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวศรีสุดา แซ่บ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายศักดิ์ดา ผูกพาณิช
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสุวรรณา เพ่งผล
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางวาสนา คล้ายแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุรางค์ วงศ์ดังวาน
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวทองพูน สาทนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุชาดา โกสีย์ไกรนิรมล
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางพิศมัย วัฒนพฤกษชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางกานต์พิชชา อยู่สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางวาสินี ผุดผ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสกาวัลย์ แพงไตร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายอำนวย สังข์กรม
ครู ชำนาญการ


นางสาวจันจิรา จันทสุทธิบวร
ครู ชำนาญการ


ว่าที่ รต.จินดา โพธิอุบล
ครู ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-282-271
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10