หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมือง ชุมแสง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
     
 
 
 
 
 
เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมแสง เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการหลายหน่วยงาน ประชากรส่วนใหญ่จึงสร้างที่อยู่อาศัยตามชานเมือง อาศัยอยู่โดยการรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม โดยประกอบอาชีพและมีรายได้จากด้านการพาณิชย์ และรับจ้างทั่วไปเป็นหลัก มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในเทศบาลเมืองชุมแสง
 
วัด จำนวน 3 แห่ง

วัดแสงสวรรค์

วัดคลองระนง

วัดแสงธรรมสุทธาราม
การนับถือศาสนา

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.59 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.22 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.19 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
 
 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)

โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง)

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมแสง
โรงเรียนเอกชน จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนพาณิชย์สงเคราะห์

โรงเรียนวันทาศิริศึกษา

โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์

โรงเรียนสหสาธิต
 

ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในพื้นที่

แพทย์ จำนวน 4 คน

พยาบาล จำนวน 3 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 คน

อสม. จำนวน 121 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
     
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ งานป้องกันฯ

รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 3 คัน ประกอบด้วย
 
คันที่ 1 จุน้ำได้ 2,000 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2525 ราคา 270,000 บาท
 
คันที่ 2 จุน้ำได้ 2,000 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2533 ราคา 1,231,000 บาท
 
คันที่ 3 จุน้ำได้ 2,000 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2536 ราคา 1,231,000 บาท
 
รถบรรทุกบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ประกอบด้วย
   
คันที่ 1 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2536 ราคา 919,000 บาท
คันที่ 2 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2543 ราคา 945,000 บาท
 
เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 ลำ ประกอบด้วย
   
ลำที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548    
 
รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ได้มาเมื่อ พ.ศ. 2541
 
รถยนต์กระบะตรวจการ จำนวน 3 คัน ประกอบด้วย
   
คันที่ 1 ได้เมื่อ พ.ศ. 2536
คันที่ 2 ได้เมื่อ พ.ศ. 2535
   
คันที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2550    
 
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง
   
เครื่องที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525
เครื่องที่ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525
   
เครื่องที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525    
 
เครื่องสูบน้ำติดเทเลอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ประกอบด้วย
   
เครื่องที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
เครื่องที่ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
   
เครื่องที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
เครื่องที่ 4 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2546
 
เครื่องสูบน้ำติดเทเลอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ประกอบด้วย
   
เครื่องที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
เครื่องที่ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
   
เครื่องที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
เครื่องที่ 4 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
   
เครื่องที่ 5 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
เครื่องที่ 6 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
 
เครื่องสูบน้ำติดเทเลอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ประกอบด้วย
   
เครื่องที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2538
เครื่องที่ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2538
   
เครื่องที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
เครื่องที่ 4 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2554
 
เครื่องสูบน้ำติดเทเลอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำแบบท่อนาค 10 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (ไดโว่) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำแบบท่อนาค จำนวน 17 เครื่อง
 
ท่อธารประปาดับเพลิง (หัวแกะแดง) จำนวน 30 หลัก
 
แหล่งน้ำดับเพลิงธรรมชาติ จำนวน 3 แหล่ง
   
แม่น้ำน่าน
สวนสมเด็จฯ
   
คลองระนง    
 
พนักงานดับเพลิง จำนวน 57 คน ประกอบด้วย
   
พนักงานเทศบาล จำนวน 3 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 36 คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 374 คน
 
การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จำนวน 8 ครั้ง/เดือน
 
 
   
ประเพณี จัดงานปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่
ประเพณี สงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

สรงน้ำพระ 9 รูป

รดน้ำขอพรพระและผู้สูงอายุ
 
รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา
ปล่อยพันธุ์ปลา
 
จัดถนนรดน้ำสงกรานต์ 3 - 5 วัน    
  ประเพณีงานประจำปีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง ประมาณเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม
 
จัดขบวนพาเหรดของโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน เข้าร่วมขบวนแห่เจ้า    
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
 
จัดกระทงใหญ่ร่วมขบวนแห่ที่วัดคลองระนง
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม
 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดต่างๆ    
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-087-6555
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10