หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมือง ชุมแสง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
     
 
 
 
 
 
         
ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสงมีถนนจำนวน 79 สาย โดยแยกตามประเภทของถนนดังนี้

สะพานข้ามคลองจระเข้เผือก จำนวน 3 สะพาน

สะพานข้ามคลองระนง จำนวน 2 สะพาน

สะพานลอยคนข้าม จำนวน 1 สะพาน
 
ลำดับที่ ชื่อถนน ประเภทถนน ลำดับที่ ชื่อถนน ประเภทถนน
  1 ถนนแสงสวรรค์เหนือ ค.ส.ล. 41 ถนนตรีวิมล ค.ส.ล.  
2 ถนนแสงปัญญา แอสฟัลท์ 42 ถนนข้างวัดแสงสวรรค์ ค.ส.ล.
  3 ถนนเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ค.ส.ล. 43 ถนนแสงกาญจนา ค.ส.ล.  
4 ถนนเข้าประปาเทศบาล ค.ส.ล. 44 ถนนแสงสุจริตธรรม ค.ส.ล.
  5 ถนนคลองตาปลื้ม ค.ส.ล. 45 ถนนแสงสุจริตธรรม 2 ค.ส.ล.  
6 ถนนโรงฆ่าสัตว์ - ประปา ค.ส.ล. 46 ถนนนาคไพรัช ค.ส.ล.
  7 ถนนประปา - คลองตาปลื้ม ค.ส.ล. 47 ถนนนาคไพรัช 2 ค.ส.ล.  
8 ถนนต้นชุมแสง ค.ส.ล. 48 ถนนนายสัมฤทธิ์ ค.ส.ล.
  9 ถนนแยกแสงปัญญา - ถนนคลองตาปลื้ม ค.ส.ล. 49 ถนนข้างบ้านนายแผ่น แอสฟัลท์  
10 ถนนภายในบ่อหกบาท ค.ส.ล. 50 ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ค.ส.ล.
  11 ถนนแยกแสงปัญญา - ถนนภายในบ่อหกบาท ค.ส.ล. 51 ถนนข้างศูนย์การค้าเทศบาล แอสฟัลท์  
12 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 แอสฟัลท์ 52 ถนนแสงราษฎร์ ค.ส.ล.
  13 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ค.ส.ล. 53 ถนนเข้าโรงเรียนเทศบาล 2 แอสฟัลท์  
14 ถนนแสงศศิธร แอสฟัลท์ 54 ถนนแสงมุกดา (ชุมแสง - หนองบัว) ค.ส.ล.
  15 ถนนแสงประชากร แอสฟัลท์ 55 ถนนแสงมุกดาเหนือ 2 แอสฟัลท์  
16 ถนนแสงหิรัญ แอสฟัลท์ 56 ถนนภายในสำนักงานเทศบาล ค.ส.ล.
  17 ถนนแสงสันติสุข ค.ส.ล.-ลาดยาง 57 ถนนเข้าตลาดสดวีระเศรษฐกุล ค.ส.ล.  
18 ถนนแสงทินกร ค.ส.ล. 58 ถนนครูประชา ค.ส.ล.
  19 ถนนข้างธนาคารกรุงเทพพาณิชย์ (ตึกโหล) ค.ส.ล. 59 ถนนแสงโสภณ ค.ส.ล.  
20 ถนนแสงอัมพร ค.ส.ล. 60 ถนนหลังโรงเรียนเทศบาล 2 แอสฟัลท์
  21 ถนนจันทร์ฉาย ค.ส.ล. 61 ถนนบ้านหนองงู - เทศบาลพัฒนา 2 ค.ส.ล.  
22 ถนนแสงมณี ค.ส.ล. 62 ถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 2 ค.ส.ล.
  23 ถนนข้างบ้านนายเล็ก (กิโลกลาง) ค.ส.ล. 63 ถนนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล.  
24 ถนนไปรษณีย์ ค.ส.ล. 64 ถนนข้างบ้านครูวินัยฝั่งเหนือ ค.ส.ล.
  25 ถนนบุญรักษ์ ค.ส.ล. 65 ถนนข้างบ้านครูวินัยฝั่งใต้ ค.ส.ล.  
26 ถนนข้างปั๊มน้ำมันนายหิ่ง ค.ส.ล. 66 ถนนแยกแสงราษฎร์ใต้ข้างเอสวาย ค.ส.ล.
  27 ถนนสหกรณ์ ค.ส.ล. 67 ถนนแยกแสงชัชวาลย์ไปทางเหนือ ค.ส.ล.  
28 ถนนแสงอัสนี ค.ส.ล.-แอสฟัลท์ 68 ถนนแสงไพฑูรย์ ค.ส.ล.
  29 ถนนแยกแสงชัชวาลย์ข้างบ้านนายสวัสดิ์ สวนจันทร์ ค.ส.ล. 69 ถนนแยกหน้าโรงน้ำแข็งสมุทรนิรันดร์ ไปริมแม่น้ำน่าน ค.ส.ล.  
30 ถนนหลังโรงสีบุญรักษ์ ค.ส.ล. 70 ถนนภายในสวนสมเด็จฯ ค.ส.ล.
  31 ถนนแสงมุกดาเหนือ (ซอย 2, ครูอุทัย) ค.ส.ล. 71 ถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 1 ค.ส.ล.  
32 ถนนบัณฑิต ค.ส.ล. 72 ถนนหลังบ้านพักเทศบาล ค.ส.ล.
  33 ถนนแสงสวรรค์ ค.ส.ล. 73 ถนนข้างห้องสมุดเทศบาลเดิม ค.ส.ล.  
34 ถนนแสงสวรรค์ใต้ ค.ส.ล. 74 ถนนตรงข้ามบ้านนายลิ้ม วีระวัฒน์โสภณ ค.ส.ล.
  35 ถนนบ้านนายระแวง แอสฟัลท์ 75 ถนนแสงโสภณพัฒนา ค.ส.ล.  
36 ถนนแสงเจียรนัย แอสฟัลท์ 76 แยกถนนแสงมุกดาไปบ่อปลานายช้ง ลูกรัง
  37 ถนนแสงรังษี ค.ส.ล.- แอสฟัลท์ 77 ถนนข้างบ้านนายสนั่น (แยกแสงโสภณไปทางตะวันตก) ค.ส.ล.  
38 ถนนข้างโรงเรียนชุมแสงวิทยา ค.ส.ล. 78 ถนนแยกแสงมุกดาข้างบ้านนางใจ ค.ส.ล.
  39 ถนนแสงชัชวาลย์ ค.ส.ล. 79 ถนนข้างบ้านนายแหลม (แยกถนนแสงราษฎรใต้) ค.ส.ล.  
40 ถนนแสงราษฎรใต้ ค.ส.ล.      
 
 

แม่น้ำน่าน      

คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 2 แห่ง
 
คลองระนง      
 
คลองจระเข้เผือก      
 

สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง

สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 แห่ง

สนามตะกร้อ จำนวน 3 แห่ง

ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง

สวนสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง

สนามเด็กเล่น จำนวน 4 แห่ง
 
 
     

ปริมาณขยะ 10.4 ตัน / วัน

รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะรวม 5 คัน แยกเป็น
 
รถยนต์คันที่ 1 ประเภทเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุ 4.0 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2555
 
รถยนต์คันที่ 2 ประเภทบดอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2555
   
รถยนต์คันที่ 3 ประเภทอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2540
   
รถยนต์คันที่ 4 ประเภทอัดท้าย ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2555
   
รถยนต์คันที่ 4 ประเภทเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุ 10.0 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ.2549
 
ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 8 ตัน / วัน
 
ขยะที่กำจัดได้จำนวน 10.4 ตัน / วัน รวมอปท. ข้างเคียงกำจัดโดยวิธี ฝังกลบ
 
ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 25.3.7 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 9 ก.ม.
 
ศูนย์กำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน 5 ไร่ ประมาณการที่ดินที่คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 15 ปี
 
สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะท้องถิ่น จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ.2527 ราคา 231,900 บาท
 
ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะจำนวน 77.3.87 ไร่ ราคา 4,284,939.60 บาท ที่ตั้งตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง 11 ก.ม.
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-087-6555
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10