หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   7 พ.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมแสง   4 ก.ค. 2562 298
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   28 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562   28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561   28 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   28 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประโยชน์ทับซ้อน ทม.ชุมแสง   28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑   27 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   27 มิ.ย. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8