หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
     
 
 
 
 

 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแสง ประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแสง ครั้งแรก  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

https://www.facebook.com/mueangchumsaeng/posts/3969793426446464

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแสง ประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแสง ครั้งแรก (ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแสง) ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองชุมแสง

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแสง ครั้งแรก ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองชุมแสง ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแสง โดยยังไม่มีนายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง และคณะผู้บริหาร มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแสงได้แก่

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแสง เขต ๑
๑. นางวลีรัตน์ วรทอง
๒. นายสยาม ชาติไกรบัญชา
๓. นายธนวัฒน์ เผือกผู้
๔. นางอัญภัทร อธิปฏิเวชช
๕. นายชัยวัน บุญอ่อน
๖. นายสมพงษ์ แสงทิพย์กัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแสง เขต ๒
๑. นายโชคชัย ปานอินทร์
๒. นายสมชาย พงษ์เจริญฤทธิ์
๓. นายสิทธิชัย ภากรธรรม
๔. นายประหยัด จุ้ยเรือง
๕. นายยงยุทธ จันทร์ใหญ่
๖. นายเกรียงไกร กลิ่นอุบล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแสง เขต ๓
๑. นายจำรูญ คล้ายแจ้ง
๒. นางสาวพัฒนวดี สร้อยสังวาลย์
๓. นายอนันต์ นาคอยู่
๔. นายอาจอนันต์ ศรีโสภณ
๕. นายอำนาจ กรเอี่ยม
๖. นายวิศิษฐ นาคไพรัช

การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระและขั้นตอนของการประชุมสภาฯ ครั้งแรก โดยมี นายวิศิษฐ นาคไพรัช ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว และนายมาโนช ชูจาด ปลัดเทศบาลเมืองชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ประกอบด้วย
- การกล่าวปฏิญาณตน ของ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแสง
- การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองชุมแสง รองประธานสภาเทศบาลฯ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ประกอบด้วย

นายวิศิษฐ นาคไพรัช ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลเมืองชุมแสง
นายอนันต์ นาคอยู่ ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลเมืองชุมแสง
นายจำรูญ คล้ายแจ้ง ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลเมืองชุมแสง
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 10.08 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 180 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-505-8760
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10