หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2558 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ ๒) [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั้วไป [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)