หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
     
 
 
 
     

 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0037.1/วย 1014 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 3 ก.ย. 2552 ]  
นว 0037.1/วย 1014 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลด แบบสำรวจการประกอบการประเมินค่างาน (คลิก)  [ 3 ก.ย. 2552 ]  
นว 0037.5/ว 995 การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางผานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครอ  [ 31 ส.ค. 2552 ]  
นว 0037.5/ว 995 การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางผานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครอ  [ 31 ส.ค. 2552 ]  
นว 0037.5/ว 995 การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางผานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครอ  [ 31 ส.ค. 2552 ]  
นว 0037.5/ว 995 การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางผานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครอ  [ 31 ส.ค. 2552 ]  
นว 0037.3/ว 981 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด)  [ 31 ส.ค. 2552 ]  
นว 0037.3/ว 991 ตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบที่ 3  [ 31 ส.ค. 2552 ]  
นว 0037.3/ว 967 รายงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯ  [ 26 ส.ค. 2552 ]  
นว 0037.3/ว แบบรายงานผลการดำเนินโครการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ด่วนที่สุด)  [ 25 ส.ค. 2552 ]  
นว 0037.5/18520 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศบริหารการจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ อปท. (เตือนครั้งที่ 1)  [ 24 ส.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     1151      1152      1153     (1154)     1155      1156      1157     ....หน้าสุดท้าย >> 1,164
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-505-8760
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10