หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
     
 
 
 
     

 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ นว 0023.3/8873 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 [ เอกสาร1 ]  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ที่ นว 0023.3/ว9742 การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ที่ นว 0023.3/9812 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ที่ นว 0023.5/9787 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียบสัตว์  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ที่ นว 0023.3/ว9784 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ที่ นว 0023.5/ว9849 แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ที่ นว 0023.5/ว9847 เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ที่ นว 0023.5/ว427 การจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 11 - รุ่นที่ 15 รวมกับรุ่นที่ 13  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ที่ นว 0023.3/9843 คัดเลือก ผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ จำนวน 10 คน  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ที่ นว 0023.3/9844 การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ที่ นว 0023.1/ว9884 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,137
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-282-271
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10