หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมสะพานขึงข้ามแม่น้ำน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องทำร้อนเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ออกกำลังกาย กองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (แฟลชภายนอก จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุฝึกฯ ตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง งานประดิษฐ์จากผ้าและงานจักสารไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน) [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด แฟลชภายนอก จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6