หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการจัดทำท่อแห้ง ท่อธารดับเพลิง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน เทศบาลเมืองชุมแสง [ 7 ส.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมโครงหลังคาเหล็ก เทศบาลเมืองชุมแสง [ 7 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พ.7089 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) เทศบาลเมืองชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) เทศบาลเมืองชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง [ 1 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4