ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลเมือง ชุมแสง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 29 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256387,321101,03785,583---------273,941
256222,13935,71747,60270,920116,257115,96183,535106,92288,22190,41467,16070,702915,550
25611322947,79119,349190,16949,40442,47928,57630,08268,68546,71149,910533,582
ยอดยกมาตั้งแต่ 29 มี.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   213
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,723,286
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี