หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมือง ชุมแสง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูล
หน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
     
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับเทศบาล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เดิมเทศบาลเมืองชุมแสงมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท้องที่ชุมแสง ตามพระราชบัญญัติจัดการศุขาภิบาล ตามหัวเมือง ร.ศ.127 และ ตามประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 ต่อมาสุขาภิบาลท้องที่ชุมแสง
  ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองชุมแสง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตราไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีเนื้อที่ 1 ตารางกิโลเมตร เมื่อมีความเจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นและขยายตัวออกไปนอกเขตมากขึ้น สมควรเปลี่ยนแปลงเขต เทศบาลเมืองชุมแสงโดยขยายเขตออกไปเพื่อให้เหมาะสมแก่การปกครองและการทะนุบำรุงท้องถิ่น จึงได้ ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2498 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2498 มีเนื้อที่ 2.4 ตารางกิโลเมตรโดยมีขุนศัตตอาญา เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก (พ.ศ. 2478 – 2479) นายบำรุง อินทรสูต เป็นปลัดเทศบาลคนแรก (พ.ศ. 2475 - 2480)
 
 
 
เทศบาลเมืองชุมแสงตั้งอยู่ในบริเวณตอนเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ ในเขตอำเภอชุมแสง ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 39 กิโลเมตร บนถนนทางหลวงหมายเลข 225 มีเนื้อที่ 2.4 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
เทศบาลเมืองชุมแสง มีดวงตราประจำเทศบาล เป็นรูปเทวดาถือคบเพลิง เพื่อจะให้สอดคล้องกับชื่อของท้องถิ่นคำว่าชุมแสง และนอกจากนั้น ยังมีความหมายคือแสงสว่าง คือความเจริญ รุ่งโรจน์ ดุจแสงของคบเพลิง
 
 
 
 
 
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ตรงฟากใต้ของทางสาธารณะ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงทางรถไฟ ที่ กม.281.210 ซึ่งเป็น หลักเขตที่ 2
 
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงทางรถไฟ ที่ กม.279.852 ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงฟากตะวันตกถนนเกยไชย วัดตามแนวถนนจากคลองวัดอนงค์เป็นระยะ 984 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 6
 
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงฟากใต้ของถนนแสงมุกดา วัดตามแนวถนนจากทางรถไฟเป็นระยะ 880 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นมุม 114 องศา กับเส้นหลักเขตที่ 2 และหลักเขตที่ 3 เป็นระยะ 968 เมตรซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
 
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน วัดตามริมฝั่งแม่น้ำน่านจากวัดคลองระนงเป็นระยะ 728 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 7 จากหลักเขตที่ 7 เลียบตามฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบริมแม่น้ำน่าน บริเวณตะวันออกของชุมชนถัดจากทางรถไฟออกไปเป็นที่ลุ่ม พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุ่มน้ำ ชุมแสงมีลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็นบริเวณต่างๆอย่างเด่นชัด โดยแม่น้ำน่าน คลองจระเข้เผือก คลองระนง และทางรถไฟสายเหนือ ศูนย์กลางชุมชนคือตลาดชุมแสง ตั้งอยู่ตอนกลางของพื้นที่ชุมชนระหว่างแม่น้ำน่านกับทางรถไฟ แหล่งน้ำและเส้นทางน้ำที่สำคัญในชุมชน ได้แก่ บ่อหกบาท คลองจระเข้เผือก คลองระนง และแม่น้ำน่าน
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพ และมีรายได้จากด้านการพาณิชย์ และรับจ้างทั่วไป
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,229 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,274 คน คิดเป็นร้อยละ 46.31

หญิง จำนวน 4,955 คน คิดเป็นร้อยละ 53.69
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,346 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 3,845.42 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 575 603 1,178 262  
2   ชุมชนแสงเจียรนัย 306 494 800 322
  3   ชุมชนชุมแสงร่วมใจ 425 498 923 260  
4   ชุมชนแสงราษฎรรังสรรค์ 313 381 694 192
  5   ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 403 412 815 205  
6   ชุมชนแสงจันทร์ฉาย 200 274 474 110
  7   ชุมชนแสงมุกดาพัฒนาชุมชน 604 655 1,259 280  
8   ชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาลย์ 551 567 1,118 194
  9   ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 509 680 1,189 324  
10   ชุมชนแสงบัณฑิตสร้างสรรค์ 388 391 779 197
    รวม 4,274 4,955 9,229 2,346
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-087-6555
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10