หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
เทศบาล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
     
 
 
 
 


นายศรชัย อธิปฏิเวชช
นายกเทศมนตรี
 


นายวรพต วรทอง
รองนายกเทศมนตรี


นายณรงค์ศักดิ์ กิ่งแสง
รองนายกเทศมนตรี


นายสุเทพ ลี้ตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญสม ยาอินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายวราพงษ์ พัวพรพงษ์
เลขานายกเทศมนตรี
 


นายจินดา ทองนาค
เลขานุการนายกเทศมนตรี